Textové pole: 

27.4.2011 - There are selected stud dogs in puppies section...

20.2.2011 - It is Jamaica´s birthday. She is 2 years old and became a champion yesterday:
  
CHAMPION SK

Thanks for judging:
Dušan Paunovic - SRB
Dubravka Reicher - CRO
Gyula Sárközy - HU
Boris Spoljarič - CRO

19.2.2011 - EAST CUP  2011 - SK
Judge: Boris Spoljarič - Croatia
Jamaica z Vrchu králů - Excellent 1 CAC, res. CACIB
New -  Jamaica z Vrchu králů - pedigree

22.1.2011 - Wintershow Trenčín - SK
Judge: Košťálová Alena - CZ
Jamaica z Vrchu králů  - Excellent 3


		Jamaica z Vrchu králů 				

10.1.2011 - National dog show Olomouc - CZ
Judge: Olga Dolejšová - CZ
Jamaica z Vrchu králů  - Excellent 3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20.-21.11.2010 - International dog show Nitra - NITRACANIS - SK

VALACHIAN BEAUTY

Chovatelská stanice Cavalier King Charles Spaniel

Výstavy v České republice – výstavní řád

platné pro plemeno Cavalier King Charles Spaniel

 

Zařazení: skupina FCI IX., každá ze čtyř barev se posuzuje zvlášť

 

Rozdělení do tříd podle věku, pohlaví a získáním titulu šampion

Třída

Věk od

Věk do

Další podmínky

Štěňat

4 měsíců

6 měsíců

         

Dorostu

6 měsíců

9 měsíců

Mladých

9 měsíců

18 měsíců

Mezitřída

15 měsíců

24 měsíců

Otevřená

15 měsíců

Bez omezení

Vítězů

15 měsíců

 

Psi a feny s již přiznaným šampionátem; případně s titulem národní či klubový vítěz, či vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)

Šampiónů

15 měsíců

 

Psi a feny s přiznaným titulem mezinárodní šampion nebo národní šampion v členských státech připojených k FCI

Veteránů

8 let

Bez omezení

 

 

Každý jedinec může být přihlášen pouze do jedné třídy.

 

 

V uvedených třídách se psům a fenám zadávají známky, které také vyjadřují barevné stužky:

Zkratka známky

Známka

Barva stužky

Získává se ve třídě

VN

Velmi nadějný

Žlutá

 

Štěňat, dorostu

N

Nadějný

Bílá

V

Výborný

Modrá

 

 

ve všech ostatních třídách kromě štěňat a dorostu

 

VD

Velmi dobrý

Červená

D

Dobrý

Zelená

Dost.

Dostatečný

Fialová

Nedost.

Nedostatečný

 

 

U jedinců, kteří obdrželi známku VN nebo N se navíc zadává pořadí čtyř nejlepších jedinců v každé třídě.

U jedinců, kteří obdrželi známku V nebo VD se navíc zadává pořadí čtyř nejlepších jedinců v každé třídě. Nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat poté i tituly viz níže.

 


Tituly udělované na Oblastní a Krajské výstavě

 

Zadávané tituly

OBLASTNÍ VÝSTAVA

Vítěz třídy, Oblastní vítěz

pes a fena zvlášť

KRAJSKÁ VÝSTAVA

Vítěz třídy, Krajský vítěz

pes a fena zvlášť

 

Nejúspěšnější jedinci z každého plemene postupují do tzv. závěrečných soutěží. Zde mohou obdržet další tituly jako například Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán, Vítěz krajské výstavy nebo Vítěz oblastní výstavy. Titul Vítěz Oblastní nebo Krajské výstavy je titulem na těchto výstavách nejvyšší a soutěží o něj všichni psi a feny, kteří obdrželi titul Oblastní či Krajský vítěz. 

 

 

Tituly udělované na výstavě Mezinárodní, Národní, Klubové a Speciální

 

Druh výstavy

Tituly, které lze získat

Mezinárodní

CAJC, CAC, res.CAC,CACIB,res.CACIB,BOB,BIG,BIS

Národní

CAJC,CAC,res.CAC,NV,BOB,BIG,BIS

Speciální

CAJC,CAC,res.CAC,VB,VSV

Klubová

CAJC,CAC,res.CAC,KV,KVM

 

Nutno podotknout, že udělení titulů není nárokové, což vyjadřuje výraz "může být udělen". Tituly by měly být přiznávány pouze velmi kvalitním jedincům.

 

Vysvětlení zkratek

CAJC

je zkratkou názvu CERTIFICAT D´APTITUDE AU JUNIRO CHAMPIONAT a znamená "Čekatelství šampionátu mladých" země, kde se výstava pořádá. V jednotlivých zemích se tato zkratka může lišit, význam však zůstává. Tento titul může být udělen mladému psovi či mladé feně se známkou V1. Držitelé CAJC dále postupují do soutěže o titul BOB

CAC

je zkratku názvu CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT a znamená "Čekatelství titulu Šampión krásy" země, kde se výstava pořádá. Rovněž se může v jednotlivých zemích tato zkratka  liší. Takovýto titul může být zadán psovi a feně se známkou V1 a to v mezitřídě, ve třídách otevřené, vítězů a šampiónů.

Res.CAC

(reserve CAC) může být zadán psovi a feně, kteří obdrželi známku V2 a to pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC v případě, že by na výstavě nebyl přítomen pes či fena oceněný známkou V1

CACIB

je zkratka názvu CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ. V překladu znamená "Čekatelství titulu Mezinárodní šampión krásy". Může být zadán jednomu  psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří obdrželi ve svých třídách titul CAC

Res.CACIB

(reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru, rozšířeného o res.CAC ze třídy, že které byl pes či fena s uděleným titulem CACIB

NV

Národní vítěz

KV

Klubový vítěz

VB

Vítěz barvy – nejkrásnější pes/fena v příslušné barvě

VSV

Vítěz speciální výstavy

BOB

je zkratka názvu BEST OF BREED, což znamená "Vítěz plemene". Do soutěže o tento titul nastupují pes a fena, kterým byl přiznán titul CACIB (nebo dle druhu výstavy eventuelně NV, KV, SVS), oba CAJC a oba V1 ze třídy veteránů

BIG/BOG

jsou zkratky názvů BEST IN GROUP/BEST OF GROUP, což znamená v překladu "Vítěz skupiny".  Zadává se pro každou z devíti skupin FCI zvlášť. Do kruhu nastupují jedinci s titulem BOB všech plemen dané skupiny.

BOD

je zkratka BEST OF DAY, což znamená "Vítěz dne". Zadává se na výstavách, které jsou rozděleny do více dnů. Do této soutěže nastupují všichni BIG

BIS

je zkratka BEST IN SHOW a v překladu znamená "Nejlepší pes výstavy". V této soutěži soupeří všichni BIG, popřípadě BOD, je-li výstava vícedenní.

 

Kromě těchto titulů lze na některých výstavách nejlepšímu z jedinců také přiznat ještě:

Ve třídě dorostu: titul - Nejlepší dorost
Ve třídě veteránů: titul  -
Nejhezčí veterán